نمایشگاه «کارنامه، فرهنگ دیداری کودکان ایران، ۱۳۶۰-۱۳۳۰» در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار خواهد کرد.
این نمایشگاه که تا بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ برپا خواهد بود، به دست فرشید مثقالی افتتاح خواهد شد.

Karnameh “Visual Culture of Iranian Children 1950-1980
The exhibition will inaugurate at Tehran Museum of Contemporary Art by Farshid Mesghali.
This exhibition continues until the July the 26th.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.