کنفرانس خبری نمایشگاه «کارنامه، فرهنگ دیداری کودکان ایران، ۱۳۶۰-۱۳۳۰» در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵، در ساعت ۱۴:۰۰ در محل کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران و با حضور نمایشگاه گردان ها « علی بختیاری، پیمان پورحسین و یاشار صمیمی مفخم» برگزار خواهد شد.

We are pleased to announce the Press Conformance for the exhibition in title Karnameh “ Visual Culture of Iranian Children 1950-1980” on May the 24th 2016, 14:00. Located in Museum Library.

هماهنگی و اطلاعات:
General Information:
press@karnamehexhibition.review

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.